[TÌM HIỂU] 1 Sào Bao Nhiêu M2 ? 1 Mẫu Bao Nhiêu M2 ?

Nếu bạn đang quan tâm đến các đơn vị đo lường diện tích đất nông nghiệp truyền thống của Việt Nam, bạn có thể sẽ thắc mắc: 1 sào bằng bao nhiêu m2? 1 mẫu bằng bao nhiêu m2? Và có phải các vùng miền khác nhau có cách tính khác nhau không? Hãy cùng Softvn.top tìm hiểu trong bài viết này nhé!

1 sào bao nhiêu m2
1 sào bao nhiêu m2, 1 mẫu bao nhiêu m2

giải đáp 1 sào bao nhiêu m2 ? 1 mẫu bao nhiêu m2 ?

Sào, mẫu và công là những đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp cổ của Việt Nam. Chúng có nguồn gốc từ hệ đo lường cổ của Trung Quốc và được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng không có một tiêu chuẩn chung cho cả nước mà phụ thuộc vào từng vùng miền.

Sào bằng bao nhiêu mét vuông?

Sào là đơn vị đo lường phổ thông nhất trong ba đơn vị kể trên. Theo quy ước, 1 sào bằng 1/10 mẫu hoặc 1/10 công. Tuy nhiên, diện tích của 1 sào lại khác nhau ở các vùng miền:

 • Miền Nam: 1 sào = 1.000 m²
 • Trung Bộ: 1 sào = 500 m²
 • Bắc Bộ: 1 sào = 360 m²

Mẫu bằng bao nhiêu mét vuông?

Mẫu là đơn vị đo lường lớn nhất trong ba đơn vị kể trên. Theo quy ước, 1 mẫu bằng 10 công hoặc 10 sào. Tuy nhiên, diện tích của 1 mẫu cũng khác nhau ở các vùng miền:

 • Miền Nam: 1 mẫu = 10.000 m²
 • Trung Bộ: 1 mẫu = 4.970 m²
 • Bắc Bộ: 1 mẫu = 3.600 m²

Công bằng bao nhiêu mét vuông?

Công là đơn vị đo lường nhỏ nhất trong ba đơn vị kể trên. Theo quy ước, 1 công bằng 1 sào hoặc 1/10 mẫu. Tuy nhiên, diện tích của 1 công cũng khác nhau ở các vùng miền:

 • Miền Nam: 1 công = 1.000 m²
 • Trung Bộ: 1 công = 497 m²
 • Bắc Bộ: 1 công = 360 m²

Tiêu chuẩn 1 sào bao nhiêu m2, 1 mẫu bao nhiêu m2

Sào là một đơn vị đo lường diện tích đất phổ biến ở Bắc bộ và Trung bộ. Tuy nhiên, sào ở hai vùng này không bằng nhau. Theo quy ước về diện tích đất nông nghiệp thì:

 • 1 sào Bắc bộ = 360m2
 • 1 sào Trung bộ = 497m2

Công đất là một đơn vị đo lường diện tích đất thường được dùng ở Nam bộ. Công đất cũng có hai loại: công tầm nhỏ và công tầm lớn. Theo quy ước về diện tích đất nông nghiệp thì:

 • 1 công tầm nhỏ = 1 sào Nam bộ = 1000m2
 • 1 công tầm lớn = 1296m2

Mẫu là một đơn vị đo lường diện tích đất lớn hơn sào và công đất. Một mẫu bằng nhiều sào hoặc công đất tùy theo vùng miền. Theo quy ước về diện tích đất nông nghiệp thì:

 • 1 mẫu Bắc bộ = 10 sào Bắc bộ = 3600m2
 • 1 mẫu Trung bộ = 20 sào Trung bộ = 9940m2
 • 1 mẫu Nam bộ = 10 công tầm nhỏ = 10 sào Nam bộ = 10.000m2

Tìm hiểu thêm về các đơn vị đo lường cổ của Việt Nam
Theo quy ước trong nông nghiệp thì:

Trước khi Pháp chiếm đóng Đông Dương, Việt Nam có nhiều loại thước để đo chiều dài, phục vụ cho các mục đích khác nhau. Theo Từ điển tiếng Việt, có ít nhất hai loại thước chính là thước ta (hay thước mộc, bằng 0,425 mét) và thước đo vải (bằng 0,645 mét)..Theo Nguyễn Đình Đầu, cả trường xích và điền xích đều bằng 0,4664 mét. Theo Ths. Phan Thanh Hải, có ba loại thước chính: thước đo vải, thước đo đất (luôn là 0,47 mét) và thước mộc.

Sau khi Pháp chiếm Nam kỳ, Nam kỳ dùng mét theo tiêu chuẩn của Pháp. Bắc kỳ và Trung kỳ tiếp tục dùng thước đo đất, điền xích. Năm 1897, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer quy định 1 thước ta = 0,40 mét. Quy định này đã thống nhất tất cả các loại thước thành một loại thước ta bằng 0,40 mét. Tuy nhiên, Trung kỳ vẫn dùng chuẩn cũ nên các đơn vị diện tích (như sào) ở Trung kỳ lớn hơn các đơn vị tương ứng ở Bắc kỳ.

Các đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam theo hệ thập phân, ngoại trừ ngũ, là: trượng (2 ngũ hay 10 thước), ngũ (5 thước), thước hay xích (10 tấc), tấc (10 phân), phân (10 ly), ly hay li (10 hào), hào (10 ti), ti (10 hốt), hốt (10 vi) và vi. Ngoài ra còn có chai vai (14,63 mét) và dặm (444,44 mét hoặc 576 mét).
Theo quy ước trong nông nghiệp thì:

1 mẫu = 10 sào hay 1 mẫu = 10 công 1 thước Bắc Bộ = 24m2. 1 thước Trung Bộ = 33.33 m2 Đối với các tỉnh Nam bộ, 1 công tầm nhỏ tương đương với 1000m2, 1 công tầm lớn ứng với diện tích 1296m2

Công thức: 1 mẫu = 10 sào

1 Sào Bao Nhiêu M2,1 Mẫu Bao Nhiêu M2
1 mẫu bao nhiêu m2, 1 sào bao nhiêu m2

Một mẫu Bắc Bộ bao nhiêu m2 ???

Tại miền bắc, có quy định về hệ quy đổi như sau:

  Mẫu là một đơn vị đo lường diện tích cũ của một số nước trong khu vực Đông Á, như Trung Quốc và Việt Nam1. Tại Việt Nam, mẫu được sử dụng khá phổ biến trong nông nghiệp để tính tổng diện tích của đất ruộng, diện tích trồng trọt… Tuy nhiên, cách tính diện tích theo đơn vị mẫu hay sào khá tùy tiện, tùy theo từng vùng. Chẳng hạn, ở Bắc Bộ 1 mẫu là 3600 m²; Trung Bộ thì 1 mẫu là 4 970 m²; còn ở Nam Bộ thì 1 mẫu là 10 000 m². Vì vậy, để thông dụng nhất, dễ dàng tính toán người ta hay dùng theo hệ thập phân của Nam Bộ, tức 1 công đất là 1 000 m², 1 mẫu đất bằng 10 công, tương đương 10 000 m², bằng 1 hecta.

  Đoạn 2: Quy đổi giữa các đơn vị đo diện tích

  Theo quy định về hệ quy đổi tại miền Nam, ta có công thức như sau:

  1 mẫu = 10 sào
  1 sào = 1000m2
  Vì thế, để biết được một mẫu Nam Bộ bao nhiêu mét vuông, ta chỉ cần nhân hai số trên lại với nhau. Kết quả là:

  1 mẫu Nam Bộ = 1000 x 10 = 10.000 m2
  Có nghĩa là một mẫu Nam Bộ bằng mười nghìn mét vuông.

  Ngoài ra, ta cũng có thể quy đổi giữa các đơn vị đo diện tích khác nhau như sau:

  1 hecta = 10.000 m2 = 1 mẫu Nam Bộ
  1 km2 = 100 hecta = 100 mẫu Nam Bộ
  1 acre (mẫu Anh) = 4046.8564224 m2 = 0.40468564224 mẫu Nam Bộ

  Bạn vừa cùng Softvn.top tìm hiểu về đơn vị đo diện tích đất là sào và mẫu. Bạn đã biết 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông và 1 mẫu bằng bao nhiêu mét vuông. Bài viết hy vọng sẽ giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích.

  Softvn cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công!

  Có thể bạn quan tâm:

  [TOÁN HỌC] 5m/s Bằng Bao Nhiêu Km/h💝

  [QUY ĐỔI]1/5 Bằng Bao Nhiêu Phần Trăm💝

   Nghĩa là một mẫu Trung Bộ có diện tích bằng năm nghìn mét vuông.

   Ngoài ra, ta cũng có thể quy đổi một mẫu Trung Bộ sang hecta (ha), là đơn vị đo diện tích quốc tế. Theo quy chuẩn quốc tế, một hecta bằng 10.000m22. Vậy ta có:

   1 mẫu Trung Bộ = 5000/10000 = 0.5ha

   Nghĩa là một mẫu Trung Bộ có diện tích bằng nửa hecta.

   Một mẫu Nam Bộ bao nhiêu m2

   Tại miền Nam, có quy định về hệ quy đổi như sau

   Mẫu là một đơn vị đo lường diện tích cũ của một số nước trong khu vực Đông Á, như Trung Quốc và Việt Nam1. Tại Việt Nam, mẫu được sử dụng khá phổ biến trong nông nghiệp để tính tổng diện tích của đất ruộng, diện tích trồng trọt… Tuy nhiên, cách tính diện tích theo đơn vị mẫu hay sào khá tùy tiện, tùy theo từng vùng. Chẳng hạn, ở Bắc Bộ 1 mẫu là 3600 m²; Trung Bộ thì 1 mẫu là 4 970 m²; còn ở Nam Bộ thì 1 mẫu là 10 000 m². Vì vậy, để thông dụng nhất, dễ dàng tính toán người ta hay dùng theo hệ thập phân của Nam Bộ, tức 1 công đất là 1 000 m², 1 mẫu đất bằng 10 công, tương đương 10 000 m², bằng 1 hecta.

   Đoạn 2: Quy đổi giữa các đơn vị đo diện tích

   Theo quy định về hệ quy đổi tại miền Nam, ta có công thức như sau:

   1 mẫu = 10 sào
   1 sào = 1000m2
   Vì thế, để biết được một mẫu Nam Bộ bao nhiêu mét vuông, ta chỉ cần nhân hai số trên lại với nhau. Kết quả là:

   1 mẫu Nam Bộ = 1000 x 10 = 10.000 m2
   Có nghĩa là một mẫu Nam Bộ bằng mười nghìn mét vuông.

   Ngoài ra, ta cũng có thể quy đổi giữa các đơn vị đo diện tích khác nhau như sau:

   1 hecta = 10.000 m2 = 1 mẫu Nam Bộ
   1 km2 = 100 hecta = 100 mẫu Nam Bộ
   1 acre (mẫu Anh) = 4046.8564224 m2 = 0.40468564224 mẫu Nam Bộ

   Bạn vừa cùng Softvn.top tìm hiểu về đơn vị đo diện tích đất là sào và mẫu. Bạn đã biết 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông và 1 mẫu bằng bao nhiêu mét vuông. Bài viết hy vọng sẽ giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích.

   Softvn cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công!

   Có thể bạn quan tâm:

   [TOÁN HỌC] 5m/s Bằng Bao Nhiêu Km/h💝

   [QUY ĐỔI]1/5 Bằng Bao Nhiêu Phần Trăm💝

    Để biết diện tích của một mẫu Bắc Bộ, chúng ta chỉ cần nhân số mét vuông của một sào Bắc Bộ với số sào trong một mẫu. Theo quy ước của người xưa thì 1 sào Bắc Bộ sẽ bằng 360m22. Do đó, ta có công thức như sau:

    1 mẫu Bắc Bộ = 360 x 10 = 3600m2

    Nghĩa là ở khu vực Bắc Bộ thì một mẫu sẽ bằng ba nghìn sáu trăm mét vuông. Đây là kết quả chính xác và dễ hiểu nhất cho câu hỏi ban đầu.

    Một mẫu Trung Bộ bao nhiêu m2

    Tại miền trung, có quy định về hệ quy đổi như sau

    Nghĩa là một mẫu Trung Bộ có diện tích bằng năm nghìn mét vuông.

    Ngoài ra, ta cũng có thể quy đổi một mẫu Trung Bộ sang hecta (ha), là đơn vị đo diện tích quốc tế. Theo quy chuẩn quốc tế, một hecta bằng 10.000m22. Vậy ta có:

    1 mẫu Trung Bộ = 5000/10000 = 0.5ha

    Nghĩa là một mẫu Trung Bộ có diện tích bằng nửa hecta.

    Một mẫu Nam Bộ bao nhiêu m2

    Tại miền Nam, có quy định về hệ quy đổi như sau

    Mẫu là một đơn vị đo lường diện tích cũ của một số nước trong khu vực Đông Á, như Trung Quốc và Việt Nam1. Tại Việt Nam, mẫu được sử dụng khá phổ biến trong nông nghiệp để tính tổng diện tích của đất ruộng, diện tích trồng trọt… Tuy nhiên, cách tính diện tích theo đơn vị mẫu hay sào khá tùy tiện, tùy theo từng vùng. Chẳng hạn, ở Bắc Bộ 1 mẫu là 3600 m²; Trung Bộ thì 1 mẫu là 4 970 m²; còn ở Nam Bộ thì 1 mẫu là 10 000 m². Vì vậy, để thông dụng nhất, dễ dàng tính toán người ta hay dùng theo hệ thập phân của Nam Bộ, tức 1 công đất là 1 000 m², 1 mẫu đất bằng 10 công, tương đương 10 000 m², bằng 1 hecta.

    Đoạn 2: Quy đổi giữa các đơn vị đo diện tích

    Theo quy định về hệ quy đổi tại miền Nam, ta có công thức như sau:

    1 mẫu = 10 sào
    1 sào = 1000m2
    Vì thế, để biết được một mẫu Nam Bộ bao nhiêu mét vuông, ta chỉ cần nhân hai số trên lại với nhau. Kết quả là:

    1 mẫu Nam Bộ = 1000 x 10 = 10.000 m2
    Có nghĩa là một mẫu Nam Bộ bằng mười nghìn mét vuông.

    Ngoài ra, ta cũng có thể quy đổi giữa các đơn vị đo diện tích khác nhau như sau:

    1 hecta = 10.000 m2 = 1 mẫu Nam Bộ
    1 km2 = 100 hecta = 100 mẫu Nam Bộ
    1 acre (mẫu Anh) = 4046.8564224 m2 = 0.40468564224 mẫu Nam Bộ

    Bạn vừa cùng Softvn.top tìm hiểu về đơn vị đo diện tích đất là sào và mẫu. Bạn đã biết 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông và 1 mẫu bằng bao nhiêu mét vuông. Bài viết hy vọng sẽ giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích.

    Softvn cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công!

    Có thể bạn quan tâm:

    [TOÁN HỌC] 5m/s Bằng Bao Nhiêu Km/h💝

    [QUY ĐỔI]1/5 Bằng Bao Nhiêu Phần Trăm💝

    DMCA.com Protection Status