[ HƯỚNG DẪN] Đăng Ký Ulsa Chi Tiết Nhất 2022

Hôm nay Softvn.top sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách đăng ký ulsa mới nhất 2022 nhé, cùng xem ngay nào!

Đăng ký Ulsa
Đăng ký Ulsa

I. Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký Ulsa

 1. Giới thiệu chung

Việc đăng ký học của sinh viên là một việc bắt buộc và rất quan trọng trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, xác nhận quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên trong nhiệm vụ học tập của mình. Sinh viên không đăng ký học tại học kỳ chính thì sẽ bị buộc thôi học

Nhà trường sẽ thông báo thời gian đăng ký học qua tuần công dân đầu khóa (đối với học kỳ đầu tiên khi sinh viên vừa nhập học); qua email cá nhân của sinh viên và website Đăng ký học trước các đợt đăng ký ulsa ở các học kỳ sau đó. Việc đăng ký học được thực hiện qua mạng Internet, xác thực qua tài khoản của sinh viên tại website Đăng ký học (http://)

Sinh viên căn cứ vào Thời khóa biểu dự kiến được gửi qua email (mỗi sinh viên sẽ được cung cấp một email – thư điện tử để sử dụng trong quá trình học tập tại trường) và website Đăng ký học để lên kế hoạch học tập phù hợp cho bản thân.

Nhà trường khuyến cáo sinh viên xây dựng cho mình các phương án đăng ký ulsa khác nhau phù hợp với thời gian biểu của mình trước khi đi đăng ký học (lý do là có thể những lớp học phần sv lựa chọn đã đầy thì có thể chuyển sang nhóm khác). Các vấn đề nảy sinh trong vấn đề lựa chọn các phương án đăng ký phù hợp, các bạn sinh viên cần trao đổi với Cố vấn học tập (Cố vấn học tập kiêm Giáo viên chủ nhiệm là những thầy cô giáo được phân công quản lý lớp học theo từng Khoa) của lớp mình.

Thông báo đăng ký học, đăng ký thi lại sẽ được gửi tới các bạn sinh viên qua email và website đăng ký học. Thông báo này thông thường sẽ được gửi trước khi đăng ký khoảng 1 – 2 tuần. Thời gian đăng ký sẽ diễn ra trước khi bắt đầu đợt học hoặc đợt thi 1 – 2 tuần. Như vậy, trong khoảng thời gian trước học kỳ mới hoặc đợt thi khoảng 2 – 4 tuần, sinh viên cần phải liên tục kiểm tra thông tin để nắm được kế hoạch mà nhà trường đưa ra.

Sinh viên căn cứ vào các phương án đăng ký học của mình để đi đăng ký học theo thông báo về thời gian đăng ký học của nhà trường.

 1. Tài khoản đăng ký học

Mỗi sinh viên khi vào nhập học vào trường được nhà trường cung cấp cho một Mã sinh viên. Mã sinh viên này là cố định trong suốt quá trình học tập của sinh viên tại trường, mọi quá trình đăng ký học và các vấn đề liên quan đến học tập, thi cử, xử lý học vụ, điểm thi, học phí… đều liên quan tới mã sinh viên này.

Tài khoản tại website đăng ký học (sau đây gọi là Tài khoản ĐKH) cũng chính là mã sinh viên dung để đăng nhập vào Hệ thống phần mềm Đăng ký học trên website Đăng ký ulsa của nhà trường. Mật khẩu mặc định cho lần đăng nhập đầu tiên sẽ chính là mã sinh viên.

Cấu trúc của mã sinh viên như sau: aabcccdddd trong đó:

 • aa là 2 số cuối của năm nhập học (ví dụ năm 2012 thì aa là 12)
 • b là mã số thể hiện trình độ đào tạo (1 – cao đẳng hệ chính quy; 2 – liên thông hoàn chỉnh kiến thức, 3 – đại học hệ vừa làm vừa học, 5 – đại học hệ chính quy)
 • ccc là mã ngành đào tạo được quy định tại bảng dưới đây
 • dddd là số thứ tự hồ sơ nhập học của sinh viên.
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

VD1: Sinh viên Nguyễn Vă n A theo học đại học hệ chính quy ngành Kỹ thuật công trình xây dựng nhập học năm 2012 (K54) có hồ sơ nhập học số thứ tự 1234 sẽ có mã sinh viên là 1251011234.

VD2: Sinh viên Nguyễn Thị B theo học cao đẳng hệ chính quy ngành Kỹ thuật công trình xây dựng nhập học năm 2012 (K54) có hồ sơ nhập học số thứ tự 567 sẽ có mã sinh viên là 121C650567.

Mỗi sinh viên phải có trách nhiệm bảo mật thông tin cho tài khoản cá nhân của mình, tránh trường hợp bị người khác vào thay đổi dữ liệu đăng ký học. Tuyệt đối không nhờ người khác đăng ký học hộ. Những trường hợp bất khả kháng không thể đăng ký học trong thời gian nhà trường tổ chức đăng ký có thể liên hệ với Cố vấn học tập lớp của mình để được hỗ trợ.

Trong trường hợp sinh viên quên mất mật khẩu tài khoản đăng ký ulsa học của mình, cần liên hệ với Cố vấn học tập để lấy lại.

 1. Truy cập website Đăng ký học

Sinh viên đăng ký học thực hiện các bước tuần tự như sau:

 • Bật trình duyệt Internet Explorer lên (có thể dùng trình duyệt khác như Firefox) và nhập địa chỉ ……. vào thanh địa chỉ của trình duyệt, sau đó gõ Enter. Trình duyệt sẽ đưa đến website Đăng ký học như sau:
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Nhập tài khoản và mật khẩu của bạn vào ô Tài khoản và Mật khẩu (Lưu ý: Lần đầu tiên đăng nhập vào chương trình, mật khẩu sẽ trùng với tài khoản, sinh viên vào thay đổi mật khẩu của mình để đảm bảo sự bảo mật. Khi quên mật khẩu có thể liên hệ với Cố vấn học tập để lấy lại). Ở đây chúng ta lấy một ví dụ là bạn sinh viên tên là: Nguyễn Văn A lớp 54C1 với mã sinh viên là 1251011234.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Sau khi nhập tài khoản và mật khẩu, bấm nút Đăng nhập để đăng nhập vào chương trình, chương trình sẽ yêu cầu các bạn sinh viên cần phải đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản cá nhân của.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Sau khi đổi mật khẩu thành công, phần mềm tự động chuyển sang trang chủ để sinh viên có thể sử dụng phần mềm đăng ký ulsa học.

Thông tin đầu tiên mà sinh viên cần quan tâm là các thông báo mà nhà trường ban hành.

Những thông tin mới nhất mà nhà trường ban hành sẽ nằm ở mục Tin mới nhất (góc trên cùng bên phải).

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 1. Chức năng đăng ký học và các tiện ích kèm theo
 1. 1. Đăng ký học

Để thực hiện việc Đăng ký học, dùng chức năng Đăng ký học => Sinh viên đăng ký học.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Chương trình sẽ đưa sinh viên vào chức năng đăng ký học để đăng ký học (ở đây lấy ví dụ là học kỳ II năm học 2011-2012 đợt học 5) cho trường hợp của sinh viên Phạm Thanh Huyền 52MT.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Các bạn sinh viên cần phải quan tâm tới các thông tin như sau:

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 1. Số TC tối thiểu: Quy định số tín chỉ tối thiểu trong đợt học đó mà sinh viên phải đăng ký.
 2. Số TC tối đa: Quy định số tín chỉ tối đa mà sinh viên được đăng ký ulsa trong đợt học đó. (Sinh viên cần đọc rõ quy chế 43 để hiểu thông tin này).
 3. Số tiết tối đa/Ngày: (thông thường không rằng buộc): Quy định số tiết tối đa sinh viên mà sinh viên được phép đăng ký trong một ngày.
 4. Hạn chế số lượng SV đăng ký tối đa (được đặt là Có): Thông số nói lên việc có hạn chế số lượng sinh viên đăng ký tối đa hay không. Khi đặt là Có thì có nghĩa là sinh viên không thể đăng ký học quá số lượng sinh viên quy định.
 5. Cho phép đăng ký ngoài ngành (đặt là Không): tham số này quy định việc sinh viên có được đăng ký học ngành khác hay không
 6. Hạn đăng ký: Thời gian được nhà trường quy định cho việc đăng ký ulsa của sinh viên. (Phần này các bạn sinh viên đặc biệt lưu ý đảm bảo quyền lợi cho từng sinh viên).
 7. Đăng ký học cùng Khóa: Chọn tham số này để chọn khóa nào để sinh viên đăng ký (sinh viên có thể đăng ký các môn học ở các khóa khác nhau).
 8. Ngành học: Ngành học mà sinh viên đăng ký ulsa tại trường. Đối với những trường hợp đăng ký học văn bằng 2, cần phải chọn ngành học khác nhau.
 9. Thông tin cá nhân: Được bố trí theo cấu trúc Mã sinh viên – Họ tên – Ngành học – Khóa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 1. Thông tin về năm học, học kỳ và đợt học đang đăng ký: Chú ý đến những thông tin này vì có nhiều trường hợp sinh viên khi vào kiểm tra lịch học thì thấy là số tín chỉ sai khác vì có thể chương trình đang được đặt ở đợt học khác với đợt học mà sinh viên đang muốn xem.
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 1. Thông tin về các học phần đăng ký và các tiện ích
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 • Chọn học phần để hiển thị các lớp học: Chọn môn học để đăng ký. Học kỳ đó tổ chức bao nhiêu môn cho Khóa mà sinh viên chọn đăng ký thì sẽ hiển thị tại đây
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Sau khi chọn một môn học thì bấm nút ” hiển thị lớp học phần” chương trình sẽ hiển thị tất cả các lớp học phần mà sinh viên được phân công để lựa chọn cho mình lớp học mình mong muốn.

Có một số tiện ích giúp cho sinh viên dễ dàng hơn trong việc lựa chọn là Chọn ngày học – Lựa chọn những lớp học phần môn học tổ chức trong ngày lựa chọn; ấn nút ” Lọc lớp không trùng thời gian” để lọc những lớp học phần môn học đã trùng với thời gian các lớp học phần khác mà mình đã lựa chọn, sau đó lựa chọn lớp muốn học và ấn nút đăng ký học.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Ở các lớp học phần môn học này có các tham số sau:

 • Cột Chọn: Di chuyển chuột vào ô tròn và click vào đó (sẽ có điểm màu xanh ở trong) để chọn lớp học phần đăng ký học
 • Cột Lớp học phần: Tên lớp học phần môn học mà sinh viên đăng ký ulsa học.

VD: Bóng chuyển 2-1-10(N0.05) có nghĩa là môn học này tên là Bóng chuyền 2, tổ chức tại học kỳ I năm 2010. N0.05 có nghĩa là nhóm thứ 5

Có các loại lớp học phần như sau:

 • Lớp Lý thuyết: Là những lớp học phần lý thuyết học ở các hội trường lớn.
 • Lớp Thực hành: Là những lớp học phần thực hành bài tập ở các hội trường nhỏ

Lưu ý: Một môn học có thể có đặc thù chỉ là Lý thuyết, hoặc chỉ là Thực hành, hoặc cả Lý thuyết và Thực hành. Điều này được quy định tại đề cương của môn học đó.

 • Lớp Thí nghiệm: Là những lớp học phần học thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm.
 • Lớp Thực tập: Là những lớp học phần đi tham quan, thực tập ngoài trời hay những công trình ngoài trường…

Đối với những môn học mà có cả Lý thuyết và Thực hành, khi lựa chọn đăng ký học cần phải lựa chọn cả lớp học phần Lý thuyết và lớp học phần Thực hành.

 • Cột Học phần: Mã môn học mà bạn đang lựa chọn đăng ký ulsa.
 • Cột Thời gian: hiển thị giai đoạn học (Học từ ngày nào đến ngày nào), thời gian học trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Bẩy) và tiết học trong ngày (từ tiết 1 đến tiết 15).

Trong cột Thời gian này có các từ viết tắt là: LT – Lý thuyết; TH – Thực hành; TT – Thực tập; TN – Thí nghiệm… là đặc điểm của lớp học phần đó như đã phân tích ở trên.

Thời gian học trong ngày như sau:

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 • Cột địa điểm chỉ giảng đường học tập là giảng đường nào ở khu nhà nào.
 • Giảng viên: Cho biết giảng viên giảng dạy lớp học phần này là ai.
 • Sỹ số: Là số sinh viên đã được quy định của lớp học phần đó
 • Đã ĐK (Đã đăng ký): Là số sinh viên đăng ký tại lớp đó. Nếu số hiển thị ở cột Đã đăng ký ulsa này nhỏ hơn cột Sỹ số thì sinh viên có thể đăng ký vào được. Nếu bằng cột sĩ số sẽ không đăng ký được nữa (lớp học phần đã đầy).

Sau khi lựa chọn được lớp học phần phù hợp, bạn chọn nó ở cột Chọn và bấm nút Đăng ký.

Nếu thỏa mãn các điều kiện về thời gian không trùng lặp và lớp học phần đó chưa đầy, chương trình sẽ báo đăng ký thành công.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Nếu lớp học đã đầy, chương trình sẽ báo lớp học phần đó đã đầy và không đăng ký được.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Nếu lớp học trùng thời gian với các lớp học phần bạn đã đăng ký, chương trình không cho phép đăng ký và sẽ thông báo trùng cho bạn .

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Đối với những trường hợp đăng ký môn học có cả lớp học phần Lý thuyết và Bài tập, sinh viên phải chọn lựa cả lớp Lý thuyết và Thực hành tại mỗi lần đăng ký. Khi lựa chọn đăng ký ulsa những môn này cần lưu ý: Lớp LT sẽ được chia ra các lớp nhỏ TH cùng nhóm nên khi đăng ký phải lựa chọn các lớp LT và TH cùng nhóm với nhau. Nếu không chương trình sẽ không cho đăng ký và thông báo như sau:

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Nút Học nâng điểm nằm bên cạnh nút “Đăng ký” dành cho những trường hợp sinh viên muốn đăng ký học cải thiện điểm của mình (chỉ áp dụng đối với sinh viên đạt điểm D, D+, C; những sinh viên đạt điểm B, A không được học nâng điểm)

Sau khi đăng ký được thành công, kết quả đăng ký học của sinh viên sẽ được hiển thị ở bảng bên dưới bảng các lớp học phần lựa chọn .

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Ở phần Kết quả đăng ký học, có thêm tham số:

 • Số TC (số tín chỉ): là số tín chỉ ứng với mỗi môn học mà sinh viên đã đăng ký.
 • Học phí: là học phí tương ứng với số tín chỉ của mỗi môn học.

Bên dưới kết quả đăng ký học sẽ có Tổng số tín chỉ và số tiền các bạn sinh viên đã phải nộp cho các môn học mà mình đã đăng ký.

Đối với những trường hợp các bạn sinh viên muốn hủy kết quả đăng ký học môn học nào đó để tìm một sự lựa chọn khác, check vào môn học muốn hủy rồi bấm nút Hủy đăng ký.

 1. 2 In kết quả đăng ký học ulsa

Sau khi các bạn sinh viên đăng ký ulsa học xong, cần phải in kết quả đăng ký học ra để theo dõi quá trình học tập của mình vì có thể không phải lúc nào các bạn cũng có thể lên mạng Internet để kiểm tra kết quả đăng ký học.

Cách in kết quả đăng ký học (Có thể lấy bất cứ thời khóa biểu của đợt học nào của học kỳ nào đó trong năm học khác nhau) như sau :

Quay trở lại trang chủ bằng cách bấm vào nút Trang chủ

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

chương trình sẽ quay trở lại trang chủ, sau đó chọn chức năng Đăng ký học => Kết quả đăng ký học.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Sau khi chọn theo menu trên, chương trình sẽ đưa tới một chức năng mà sinh viên có thể chọn Học kỳ và đợt học để xem và in kết quả đăng ký học theo các biểu mẫu khác nhau.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Cách xem là chọn Học kỳ mà sinh viên muốn xem, sau đó chọn đợt học ngay bên cạnh phía tay phải, bấm nút Xem kết quả đăng ký ulsa học. Khi đó chương trình sẽ hiển thị kết quả đăng ký học của đợt hoc, học kỳ và năm học mà sinh viên chọn. Có thể chọn kiểu thời khóa biểu và sau đó bấm nút Xuất file excel để chương trình đưa ra cho người dùng file Excel theo mẫu đã chọn.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Bấm nút Open để mở ra xem ngay, hoặc bấm nút Save để lưu vào máy tính, sau đó có thể đem file đi in ra để sử dụng.

(Chú ý: Microsoft Excel là một ứng dụng văn phòng của Microsoft (Microsoft Office), máy tính cần phải cài đặt chương trình này khi muốn xem được file trên)

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Đây là file excel Thời khóa biểu được chương trình xuất ra theo kiểu lớp học phần. Ở đây có đầy đủ thông tin mà sinh viên cần biết như Họ tên, Mã sinh viên, Lớp, khóa, ngành, các môn học đăng ký học, số tín chỉ, thời gian học và học phí phải nộp.

 1. 3. Xem quá trình đăng ký học ulsa của mình

Để có thể kiểm tra được quá trình đăng ký học tập của mình từ khi bắt đầu đăng ký học, sinh viên sử dụng chức năng Đăng ký học => Quá trình đăng ký học.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Ở đây cần chọn học kỳ và đợt học và bấm vào nút ” Xem các học phần đã đăng ký” để xem. Nếu không chọn học kỳ và đợt học, chương trình sẽ liệt kê toàn bộ các môn học mà sinh viên đã đăng ký học. Có các thông tin lưu vết quá trình đăng ký học như Người đăng ký (nếu sinh viên tự đăng ký thì sẽ hiển thị là Sinh viên, Nếu quản trị hệ thống hoặc Cố vấn học tập đăng ký thì sẽ hiển thị tên người đăng ký), thời gian đăng ký (theo giờ của máy chủ).

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Sinh viên cũng có thể kiểm lại lại dữ liệu đăng ký ulsa mà mình đã hủy bằng cách bấm vào nút ” Xem các học phần đã hủy”

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Ở đây sẽ hiển thị đầy đủ thông tin lớp học phần đã bị hủy tại học kỳ và đợt học mà sinh viên lựa chọn

 1. 4. Đăng ký ulsa nguyện vọng học

Nhà trường tổ chức cho sinh viên đăng ký nguyện vọng học trước mỗi đợt học (học kỳ chính, học kỳ phụ) để sinh viên xác nhận nguyện vọng học các môn học với nhà trường. Từ đó, nhà trường có cơ sở để tổ chức kế hoạch phù hợp với nguyện vọng thực tế của sinh viên

Lựa chọn menu Đăng ký học => Đăng ký nguyện vọng để sử dụng chức năng đăng ký nguyện vọng học

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Sinh viên lựa chọn môn học ở ô Chọn và bấm vào nút ” Đăng ký nguyện vọng”. Nếu muốn hủy kết quả môn học đã đăng ký nguyện vọng thì lựa chọn môn học ở nút chọn và bấm và nút “Hủy đăng ký”

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 1. Đăng ký thi lại; tra cứu lịch thi, thi lại
 1. 1. Đăng ký thi lại

Sinh viên lựa chọn chức năng đăng ký ulsa thi lại để xác thực nguyện vọng thi lại các môn học bị trượt (điểm F, F+), hoặc thi lại nâng điểm (D, D+). Các trường hợp không đủ tư cách dự thi hay phạm quy ở lần thi đầu thì không được thi lại.

Để đăng ký thi lại, lựa chọn menu Đăng ký thi => Sinh viên đăng ký thi lại

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Cách đăng ký thi lại cũng tương tự như cách đăng ký học, sự khác biệt là thay lớp môn học bằng lớp thi.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 1. 2. Kết quả đăng ký ulsa thi lại

Sinh viên có thể tra cứu kết quả đăng ký ulsa thi lại của mình ở nhiều đợt học, học kỳ khác nhau tại chức năng Đăng ký thi => Kết quả đăng ký thi lại

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Đối với sinh viên hoãn thi ở lần thi đầu thì không phải đăng ký thi lại mà nhà trường sẽ sắp xếp lịch thi và chuyển về tài khoản của sinh viên.

 1. 3. Xem lịch thi cá nhân

Lịch thi kết thúc học phần và Lịch thi lại sẽ được nhà trường sắp xếp tự động và trả về tài khoản của sinh viên thông qua chức năng Xem lịch thi cá nhân.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Tại đây, sinh viên lựa học kỳ, lần thi (thi lần 1 hay thi lại) và chọn đợt thi mà mình muốn xem, bấm vào nút Danh sách để xem lịch thi. Các thông tin đưa ra cho sinh viên là Môn thi, Ngày thi, Giờ thi – Ca thi, Số báo danh và Phòng thi… Muốn xuất file Excel để in thì lựa chọn chức năng In. Sinh viên đăng ký học ulsa cùng khóa nào sẽ xem lịch thi và lịch thi lại tương ứng với đợt thi của khóa đó.

 1. Tra cứu điểm

Sau khi thi học kỳ xong và có điểm, điểm của sinh viên sẽ được Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng chuyển lên trên tài khoản đăng ký học để có thể tra cứu điểm. Nếu có sai lệch thông tin nào về điểm, sinh viên cần liên hệ với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng .

 1. 1 Tra cứu điểm học tập

Chức năng này dùng để tra cứu điểm học tập của cá nhân sinh viên theo từng học kỳ, năm học và các tiện ích lọc khác. Thông tin đưa ra gồm có Môn học, Số tín chỉ, Điểm quá trình, điểm thi, Điểm tổng kết học phần, Điểm chữ.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Để sinh viên có thể đăng ký ulsa thi lại thì ngoài điểm môn học thuộc ngưỡng được thi lại thì điểm môn học của sinh viên phải có đủ 4 đầu điểm: Quá trình, Thi, Tổng kết học phần và điểm chữ. Nếu chưa đủ 4 đầu điểm trên thì sẽ không thể đăng ký thi lại được.

 1. 2 Tra cứu điểm tổng hợp

Chức năng này dùng để tra cứu điểm tổng hợp của sinh viên

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 1. Tra cứu điểm rèn luyện, xử lý học vụ, các chứng chỉ và xét tốt nghiệp

Chức năng này để sinh viên tra cứu điểm rèn luyện, xử lý học vụ, xét dừng học thôi học, các loại chứng chỉ và Xếp loại tốt nghiệp của sinh viên trong quá trình học tập tại trường

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 1. Tra cứu học phí
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Chức năng này giúp sinh viên tra cứu tất cả các thông tin liên quan đến tài chính mà sinh viên phải nộp trong quá trình học tập tại trường. Các khoản thu từ học phí, tiền thi lại, miễn giảm… sẽ được hiển thị chi tiết tại chức năng này.

 1. Chương trình đào tạo

Chức năng này giúp sinh viên có thể tra cứu được chương trình học tập của mình tại trường, các môn học bắt buộc, tự chọn và các khối kiến thức mà sinh viên sẽ theo học.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Ngoài việc tra cứu chương trình đào tạo ngành của mình, sinh viên có thể tra cứu chương trình đào tạo của các ngành khác.

Tại chức năng này, sinh viên cũng có thể Kiểm tra tình trạng hoàn thành chương trình đào tạo của mình .

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Con số ” 76,153″ có nghĩa là sinh viên đã tích lũy được 76 tín chỉ trên tổng số 153 tín chỉ theo chương trình học của ngành mình đang theo học.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Chức năng này cho phép sinh viên có thể kiểm tra bản thân mình đã tích lũy được số lượng tín chỉ theo từng khối kiến thức, chi tiết các môn đã tích lũy và chưa tích lũy (có điểm kèm theo)

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

Các thông tin như sau:

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 • Khối kiến thức: Tên các khối kiến thức trong chương trình đào tạo
 • Thuộc tính: Bắt buộc (Bắt buộc phải học), Tự chọn (Chọn một vài môn trong khối để học, đảm bảo đủ số tín chỉ bắt buộc), Không bắt buộc (Không phải học)
 • Số học phần/Tổng số tín chỉ: Số môn học trong khối/Tổng số tín chỉ tương ứng
 • Tín chỉ bắt buộc: Số tín chỉ bắt buộc phải học theo từng khối kiến thức
 • Tín chỉ ĐẠT: Số tín chỉ mà sinh viên đã tích lũy theo từng khối kiến thức

Bấm vào các khối kiến thức để xem chi tiết những môn học trong khối kiến thức đã chọn.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 • Ở cột Điểm những môn công nhận xét tốt nghiệp sẽ hiển thị điểm của sinh viên. Học bao nhiêu lần thì sẽ hiển thị bấy nhiêu điểm (cách nhau bằng dấu “;”)
 • Ở cột Điểm những môn không công nhận xét tốt nghiệp sẽ hiển thị điểm của các môn không được đưa vào để xét tốt nghiệp (xuất hiện tại khối kiến thức tự chọn khi sinh viên có thể học nhiều hơn số tín chỉ tự chọn quy định của ngành mình). Ví dụ như sinh viên tích lũy 5 môn học (mỗi môn 3 tín chỉ), tổng có 15 tín chỉ nhưng ngành của sinh viên theo học chỉ tối đa là 12 tín chỉ. Như vậy sẽ có 1 môn (3 tín chỉ) không tính vào xét tốt nghiệp, điểm môn học này sẽ hiển thị tại cột nói trên.
 1. Đổi mật khẩu

Sinh viên có thể dùng chức năng Đổi mật khẩu để thay đổi mật khẩu tài khoản đăng ký học của mình

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 1. Chuyên mục Hỏi – đáp

Sinh viên có thể theo dõi những câu hỏi thường gặp tại chuyên mục Hỏi đáp của website Đăng ký học

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa
 1. Thoát khỏi phần mềm đăng ký ulsa

Sau khi kết thúc phiên làm việc, sinh viên phải thoát khỏi phần mềm đăng ký học để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của mình. Đây là công đoạn cuối cùng và rất quan trọng trong quá trình sử dụng phần mềm đăng ký học. Đã có nhiều trường hợp sinh viên bị mất dữ liệu đăng ký học vì không thực hiện bước này (người khác vào hủy kết quả đăng ký học mà sinh viên đã đăng ký…) gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Để thoát khỏi chương trình, sinh viên có thể bấm vào nút ” Thoát” hoặc bấm vào nút “Close” của trình duyệt.

Đăng ký ulsa
Đăng ký ulsa

II. Các lưu ý quan trọng khi đăng ký ulsa

 • Website Cổng thông tin đào tạo ( – cung cấp thông tin chi tiết về đào tạo, tuyển sinh, các thông báo mới nhất) và website Đăng ký học ( – phục vụ đăng ký học) là những website có đầy đủ các thông tin cần thiết cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Các website trên và email cá nhân (sẽ được nhà trường cung cấp) của sinh viên là những kênh thông tin hết sức quan trọng mà các bạn sinh viên cần phải quan tâm. Nhà trường khuyến cáo các bạn truy cập vào 2 kênh thông tin trên ít nhất 1 ngày 1 lần để có thể cập nhật được thông tin mới nhất và đảm bảo được quyền lợi của mình. Đặc biệt là vào những thời gian tổ chức đăng ký học, đăng ký nguyện vọng ulsa hay đăng ký thi lại.
 • Sinh viên cần đảm báo việc bảo mật thông tin tài khoản cá nhân của mình, tuyệt đối không nhờ người khác đăng ký học hộ. Đã xảy ra nhiều trường hợp do bất cẩn nên bị mất kết quả đăng ký học ulsa, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhà trường sẽ không giải quyết những trường hợp sinh viên lộ mật khẩu hay nhờ bạn đăng ký hộ… rồi làm mất kết quả đăng ký học.
 • Sinh viên hoàn toàn phải tự chịu trách nhiệm với những sự lựa chọn đăng ký của mình.
 • Cố vấn học tập là người theo sát cả quá trình học tập của sinh viên trong trường, khi có bất cứ thắc mắc gì về chương trình học, mật khẩu hay việc đăng ký, hãy liên hệ ngay với Cố vấn học tập.
 • Sinh viên được hủy kết quả học kỳ chính ở 2 tuần đầu học kỳ tại tài khoản đăng ký học, và khi đã hủy thì sẽ không được đăng ký lại.
 • Học kỳ phụ không được hủy kết quả đăng ký học.
 • Sinh viên cần phải hoàn thành học phí, lệ phí cho nhà trường theo thời hạn của phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo. Nếu quá hạn không nộp, sinh viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 • Sau khi sinh viên đăng ký học xong, phòng Đào tạo ĐH&SĐH sẽ cân đối lại và hủy, ghép các lớp học phần có ít sinh viên đăng ký. Sau đó sẽ có thông báo cho sinh viên, sinh viên những lớp học phần bị hủy có thể đăng ký lại môn học đó tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH theo thời gian sẽ thông báo.
 • Sinh viên trước mỗi đợt đăng ký học cần theo dõi sát sao các thông tin mà phòng Đào tạo ĐH&SĐH đưa ra qua email sinh viên. Sẽ có thời khóa biểu dự kiến, các hướng dẫn đăng ký mà các bạn sinh viên cần phải tuân theo nếu muốn có kết quả đăng ký học hợp lý.
 • Sinh viên cần theo dõi chuyên mục Hỏi đáp tại website Đăng ký học để tránh lặp đi lặp lại các câu hỏi trùng lặp tới các đơn vị quản lý.
 • Tài khoản email của mỗi sinh viên được nhà trường cấp cho là duy nhất trong quá trình học tập tại trường với mục đích nhận các thông tin mà nhà trường cung cấp. Sinh viên phải có trách nhiệm với tài khoản email của mình và những thư được gửi từ email của mình. Các vấn đề liên quan đến email, sinh viên liên hệ với Trung tâm tin học.

Softvn.top vừa gửi đến bạn cách đăng ký ulsa. Hy vọng qua bài viết này thì các bạn sẽ có thêm được những thông tin cần thiết để có thể đăng ký ulsa ử dụng 1 cách dễ dàng.

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm:

[CHI TIẾT] Cách Làm Filter Trên Zoom 2022

[TOP 7+] 7 Công Cụ Tạo Chữ Đẹp FB Hot Nhất 2022

DMCA.com Protection Status