[ TÌM HIỂU ] Loại Hình Doanh Nghiệp Là Gì ?

Loại hình doanh nghiệp hiện đang là vấn đề được quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất đối với các cá nhân hay tổ chức khi quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc phát triển một doanh nghiệp.

Bởi vì hiện nay theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau để lựa chọn, mỗi loại có một bộ đặc điểm cụ thể.

Dưới đây, Softvn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về loại hình doanh nghiệp là gì.

Nhờ đó, bạn có thể quyết định lựa chọn nào phù hợp nhất với yêu cầu của mình!

Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì

Loại hình doanh nghiệp là gì?

Loại hình doanh nghiệp là cách thức tổ chức mô hình kinh doanh.

Được dựa trên các yếu tố như số lượng thành viên góp vốn, mức độ trách nhiệm tương ứng với số vốn góp, cơ cấu tổ chức, v.v. được quy định trong Luật doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN) quy định các loại hình doanh nghiệp sau đây:

 • Doanh nghiệp tư nhân (DNNN)
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần cổ phần (CTCP)
 • Công ty hợp danh (CTHD)
 • Doanh nghiệp nhà nước
Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì

Xem thêm việc làm huyện mê linh tại đây.

Mỗi loại hình kinh doanh có những đặc điểm riêng biệt dẫn đến những hạn chế hoặc lợi thế của nó.

Khi so sánh các loại hình doanh nghiệp 2020, về cơ bản, sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp bao gồm:

 • Số lượng thành viên góp vốn và mối quan hệ tương tác giữa họ là những điểm khác biệt chính giữa các loại hình kinh doanh. 
 • Tư cách pháp nhân: Chỉ khi một tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức rõ ràng và nhân danh mình tham gia các giao dịch pháp lý độc lập thì tổ chức đó mới được coi là có tư cách pháp nhân. Sở hữu tài sản riêng biệt mà không liên quan đến người khác hoặc tổ chức và giả định quyền sở hữu tài sản đó trong giới hạn số vốn mà họ đã góp.
 • Có khả năng huy động tiền và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Đặc điểm của doanh nghiệp

Mặc dù mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm phân biệt riêng, nhưng tất cả chúng đều có những đặc điểm sau:

 • Doanh nghiệp hợp pháp: Nếu muốn thành lập doanh nghiệp, bạn phải nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh phù hợp và xin giấy phép đăng ký thành lập.
 • Một tổ chức được công khai khi có giấy phép kinh doanh, tham gia vào các hoạt động thương mại, được pháp luật bảo vệ và phải tuân theo các nghĩa vụ pháp lý hiện hành.
 • Doanh nghiệp thường xuyên thực hiện các giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ: Khi một công ty lần đầu tiên được thành lập, mục tiêu chính của nó là thu lợi nhuận bằng cách mua, bán, sản xuất và trao đổi các sản phẩm hoặc nguồn cung cấp mà người tiêu dùng sẽ sử dụng.
Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì
 • Ngoài ra, còn tồn tại một số doanh nghiệp xã hội nhất định. Đặc biệt, hoạt động tập trung vào các yếu tố vì cộng đồng, xã hội, môi trường như kinh doanh năng lượng, nước sạch, vệ sinh môi trường,… hơn là các yếu tố vì lợi nhuận cá nhân.
 • Doanh nghiệp có tính tổ chức: Có tổ chức làm việc, cơ cấu nhân sự, phòng giao dịch hoặc trụ sở đăng ký, có tài sản riêng để quản lý, kết hợp với tư cách pháp nhân ngoại trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân phản ánh đặc điểm của tổ chức.

Có mấy loại hình doanh nghiệp hiện nay?

Sau khi đã biết được loại hình doanh nghiệp là gì thì bạn cũng sẽ biết được những hình thức kinh doanh phổ biến nhất đang tồn tại ngày nay.

Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì

Theo dữ liệu thống kê, hiện có 5 loại hình doanh nghiệp hiện nay là phổ biến nhất. Cụ thể:

Doanh nghiệp nhà nước

Loại hình doanh nghiệp này được thành lập dưới hình thức tổng công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần và có toàn quyền sở hữu vốn điều lệ, cổ phần hoặc phần vốn góp chi phối.

Dựa trên 4 thành phần cơ bản của Bộ luật dân sự theo Điều 84, loại hình doanh nghiệp nhà nước có đầy đủ tính pháp lý và được các tổ chức chính phủ ủy quyền.

Các doanh nghiệp nhà nước hiện nay được chính phủ trao vốn kinh doanh.

Nhưng tùy thuộc vào số vốn ban đầu, họ cũng phải tự chịu trách nhiệm quản lý sản xuất và thu lợi nhuận.

Nói cách khác, không có hình thức bao cấp, công ty phải tự chịu trách nhiệm chi phí.

Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì

Doanh nghiệp tư nhân

Trong số tất cả các loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân là loại hình hầu hết mọi người chọn cho các doanh nghiệp nhỏ.

Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì

Tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm sau đây:

 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp được điều hành bởi một người hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng các nguồn lực của chính họ.
 • Mỗi người chỉ có thể thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng không thể là thành viên hợp danh trong công ty hợp danh hoặc chủ sở hữu hộ kinh doanh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phép mua cổ phần hoặc góp vốn để hình thành công ty hợp danh, TNHH hoặc công ty cổ phần.

Doanh nghiệp công ty cổ phần

Doanh nghiệp công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp tồn tại ngày nay.

Và cũng là một loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu.

Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần phải có các đặc điểm chung sau đây:

 • Vốn lập điều lệ (chia thành các cổ phần có giá trị như nhau).
 • Các tổ chức hoặc mọi người có thể trở thành cổ đông; số lượng cổ đông tối thiểu là ba, trong khi số lượng tối đa là không hạn chế.
 • Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm cho các khoản nợ và các trách nhiệm tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn mà họ góp vào cổ phần. 
 • Trừ các trường hợp sau, cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho bên thứ ba:
  • Cổ phiếu phổ thông của cổ đông sáng lập chỉ được tự do chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập khác trong 3 năm đầu tiên công ty tồn tại và việc chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập cần được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. 
  • Điều lệ quy định những hạn chế trong việc chuyển nhượng cổ phần (theo Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp).
 • Có tính hợp pháp kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp.
 • Có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại hình chứng khoán khác của công ty.

Tìm việc làm tại hà nội uy tín nhất tại Muaban.net

Doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Loại hình  doanh nghiệp này hiện nay khá phổ biến với 2 thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên sẽ hoạt động cụ thể theo Điều 38 Luật Doanh nghiệp.

Trong khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ hoạt động cụ thể theo Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2005.

Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì
Từ 2 thành viên trở lên 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 2 đến nhiều nhất là 50 thành viên tổ chức, cá nhân.
 • Thành viên công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. 
  • Trừ trường hợp một thành viên chưa góp vốn hoặc góp không đủ thì các thành viên của công ty không phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ.
  • Theo quy định tại Điều 53 của Luật, phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng trong các trường hợp sau đây: khi thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp quy định tại Điều 51; khi một thành viên qua đời hoặc mất tích; hoặc khi một thành viên được chuyển nhượng theo Điều 52.
 • Không phát hành cổ phiếu khi chưa chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Được phát hành trái phiếu, chẳng hạn như trái phiếu tư nhân.
Công ty TNHH 1 thành viên 

Theo quy định tại Điều 74 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có các đặc điểm sau:

 • Trong phạm vi vốn điều lệ của công ty, chủ sở hữu phải chịu mọi khoản nợ và các trách nhiệm khác về tài sản.
 • Không phát hành cổ phiếu khi chưa chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Được phát hành trái phiếu, chẳng hạn như trái phiếu tư nhân.
Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì

Doanh nghiệp công ty hợp danh

Loại công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp phổ biến của công ty đối nhân, liên kết các doanh nghiệp và mọi người tham gia vào cùng một lĩnh vực.

Cả hai bên sẽ cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì

Công ty hợp danh hiện có một số đặc điểm pháp lý đặc biệt:

 • Có ít nhất 02 cá nhân là chủ sở hữu chung của công ty (thành viên hợp danh) cùng kinh doanh dưới một tên gọi tương tự theo quy định tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Có thêm nhiều người góp vốn, bao gồm:
  • Thành viên hợp danh phải là tư nhân chịu trách nhiệm tài chính hoàn toàn về các khoản nợ của công ty.
  • Tổ chức, người đã góp vốn vào tổng công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ đến mức vốn mà mình đã thỏa thuận cung cấp.
 • Công ty hợp danh được công nhận hợp pháp kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp.
 • Không được phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào bởi công ty hợp danh.

Các Mã loại hình doanh nghiệp hiện nay là gì

Theo quy định tại Phần I – Danh mục đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp áp dụng trong điều tra, báo cáo thống kê, cụ thể:

 • Mã số doanh nghiệp là: 100.
 • Mã số doanh nghiệp nhà nước là: 110.
 • Mã số doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn là: 120.
 • Mã số doanh nghiệp công ty cổ phần là: 130.
 • Mã số doanh nghiệp công ty hợp danh là: 140.
 • Mã số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là: 160.
 • Mã số công ty 100% vốn nước ngoài: 161.
 • Mã số đơn vị kinh tế tập thể là: 200.
 • Mã số đơn vị kinh tế cá nhân là: 300.
Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì

Loại hình doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu

Phương thức tạo vốn phổ biến nhất hiện nay là thông qua phát hành cổ phiếu.

Công ty có thể dễ dàng huy động vốn bằng phương pháp này để tăng cường đầu tư và kinh doanh.

Trong khi đó, không phải tất cả các doanh nghiệp đều được phép phát hành cổ phiếu.

Một công ty phải đáp ứng các yêu cầu trước khi phát hành cổ phiếu.

Có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau đang hoạt động ở Việt Nam.

Bao gồm công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh,… vậy thì loại hình doanh nghiệp nào được phát hành cổ phiếu?

Mặc dù có nhiều công ty đang hoạt động, nhưng không phải tất cả đều có thể phát hành cổ phiếu.

Sẽ có nhiều hạn chế khác nhau và các quỹ mô hoạt động cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Loại hình doanh nghiệp là gì
Loại hình doanh nghiệp là gì

Luật năm 2014 cho phép các công ty cổ phần phát hành cổ phiếu miễn là đáp ứng một số yêu cầu nhất định.

Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép các tổng công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Hiện nay, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ công chúng.

Trên đây là những thông tin chia sẻ chi tiết nhất giải đáp cho thắc mắc loại hình doanh nghiệp là gì.

Hy vọng với những chia sẻ trên của Softvn.top đã cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích và lựa chọn ra được loại hình doanh nghiệp phù hợp cho công ty mình!

Chúc các bạn thành công !

Có thể bạn quan tâm:

[ ĐIỂM DANH ] Những Tiêu Chí Cần Có Khi Thiết Kế Không Gian Thiền 💝

[ GỢI Ý ] Mẫu Trang Trí Lam Phòng Khách Đẹp, Phù Hợp Với Mọi Không Gian💝

DMCA.com Protection Status