[TOP 6+] Mẫu Đơn Kiện Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản 2022

Mẫu đơn kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2022 hiện rất được nhiều người quan tâm và tìm kiếm. Hôm nay Softvn.top sẽ gửi đến các bạn các mẫu đơn kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới nhất 2022. Cùng xem ngay nhé!

1/ Mẫu đơn kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Hà Nội, ngày … tháng… năm 202 …

ĐƠN TỐ CÁO
(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …… )

Kính gửi: CÔNG AN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ………

VIỆN KIỂM SÁT ………………………………Họ và tên tôi: ……………… Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………

Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: …………………… Sinh ngày: ………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………

Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

Vì anh …… đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi gồm ……

Sự việc cụ thể như sau:…………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định Anh/Chị ………… đã có hành vi gian dối lợi dụng niềm tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản nói trên.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Anh/Chị …… đã chiếm đoạt là có giá trị là …… triệu đồng của tôi.

Hành vi của Anh/Chị ………… có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” – quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 tại khoản … Điều 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể được quy định như sau:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: …”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh … Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh …… về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
– Buộc anh ……… phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

2/ Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Hà Nội, ngày … tháng… năm 202 …


Kính gửi: CÔNG AN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂNHọ và tên tôi: ………… Nguyễn Thị A … Sinh ngày: …/…./19…..

Chứng minh nhân dân số: …………………

Ngày cấp: …./…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh………….……

Hộ khẩu thường trú: ………… (Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của gia đình)

Chỗ ở hiện tại:…………(ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại) …..…

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: …(điền tên của người có hành vi lừa đảo): Nguyễn Văn A Sinh ngày: …

Chứng minh nhân dân số: ……………………

Ngày cấp:…………………………… Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………

Vì anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là Nguyễn Văn A Sự việc cụ thể như sau: ……………………………………………………………………
Từ những sự việc trên, có thể khẳng định anh Nguyễn Văn A đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh Nguyễn Văn A đã chiếm đoạt số tiền là …… triệu đồng của tôi.
Tôi cho rằng hành vi của anh …… có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ luật hình sự năm 2015:

“Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:…”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh …… Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh Nguyễn Văn A về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

– Buộc anh Nguyễn Văn A phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

3/ Mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng, mẫu đơn kiến nghị về đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


ĐƠN TỐ CÁO
(Về hành vi tham nhũng của …… )

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤYHọ và tên tôi: ………………… Sinh ngày:……

Chứng minh nhân dân số: ………………………

Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: ………………… Sinh ngày:………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………

Ngày cấp:………… Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………

Vì anh ……… đã có tham nhũng, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ………… Sự việc cụ thể như sau: ………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ……… đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh ……… đã chiếm đoạt …… triệu đồng của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của anh ……… có dấu hiệu phạm tội “tham nhũng tài sản” – quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, người nào có “Lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm tham ô, tham nhũng tài sản của công dân thì phạm tội này.
Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh ……… Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh …… về hành vi tham ô, tham nhũng tài sản.

– Buộc anh ……… phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

4/ Mẫu đơn tố cáo nặc danh (ẩn danh) , mẫu đơn kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Hà Nội…, ngày …… tháng….năm ……


ĐƠN TỐ CÁO


Kính gửi: …………………(1)

Họ và tên: (Không điền thông tin người gửi hoặc ghi chữ nặc danh/ẩn danh) (2); mã số hồ sơ…… .(3)

Địa chỉ: …………………

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:………………………… (2)

Nay tôi đề nghị:…………………(3)

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.


Người tố cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo (có thể ẩn danh).
(2) Họ chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.
(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5/ Mẫu đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


ĐƠN TỐ CÁO
(Về hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản của ……… )


Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……….., THÀNH PHỐ ……………….

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂNHọ và tên tôi: Nguyễn Thị A Sinh ngày:………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………

Ngày cấp: …./…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh………….

Hộ khẩu thường trú: ………… (Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của gia đình)……….

Chỗ ở hiện tại:…………(ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại) ……………..

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: …(điền tên của người có hành vi lừa đảo): Nguyễn Văn A Sinh ngày: ……

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………

Ngày cấp:………………… Nơi cấp: …………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………

Vì anh đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là Nguyễn Văn A Sự việc cụ thể như sau:

Vào ngày ………. Anh Nguyễn Văn A có vay của tôi số tiền là ……. VNĐ, nhưng sau khi nhận được số tiền của tôi anh Nguyễn Văn A đã đi khỏi nơi cu trú, tôi đã nhiều lần liên lạc, gọi điện nhưng anh Nguyễn Văn A không bắt máy. Bằng hành vi nói trên tôi cho rằng anh Nguyễn Văn A có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cụ thể được quy định như sau:

“Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a. Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b. Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản…”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh ………………….. Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh Nguyễn Văn A về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,

– Buộc anh Nguyễn Văn A phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.


Người tố cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

6/ Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người, cố ý gây thương tích 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội……, ngày …. tháng ….năm 202….


ĐƠN TỐ CÁO
(Về hành vi đánh người gây thương tích của ông Nguyễn Văn A)

Kính gửi: – CÔNG AN HUYỆN……………– THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Họ và tên tôi: NGUYỄN THỊ A Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 18/04/1980
Thẻ Căn cước công dân số: 015 184 000…. Cấp ngày: 15/02/2018

Cấp bởi: Cục trưởng, cục Cảnh sát ĐKQL – cư trú và DLQG về Dân cư

Hộ khẩu thường trú:…….. Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại:……… Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn A, địa chỉ:…….. quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, (tôi có gửi kèm theo đơn này hình ảnh, tin nhắn và file ghi âm, giấy vay tiền của ông Nguyễn Văn A) cụ thể vụ việc như sau: …………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ông Nguyễn Văn A đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng để chiếm đoạt tài sản của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của ông Nguyễn Văn A có dấu hiệu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” – Quy định tại Điều 134, Bộ Luật hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông Nguyễn Văn A.

Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông Nguyễn Văn A về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!


Người tố cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hy vọng qua bài viết [ TOP 6+ ] Mẫu Đơn Kiện Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản này sẽ giúp ích được cho bạn.

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm:

[MỚI NHẤT] Luật Hôn Nhân Gia Đình 2021

[MỚI NHẤT] LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT NĂM 2021

DMCA.com Protection Status